En del af Odsherred Kommune

VASAC Odsherred

Velkommen

VASAC står for Visionært, Aktivt, Socialt Arbejdsmarkeds Center. VASAC er en del af Odsherred Kommune, Center for Social og Arbejdsmarked.

VASAC dækker over Væksthuset og Thorshøj, som varetager jobafklaring. Vasac har et erhvervsrettet perspektiv og tilbyder beskæftigelse og læring, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, samt aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke ønsker eller - af mange årsager - kan benytte andre muligheder.