En del af Odsherred Kommune
Inkludering på arbejdsmarkedet

Inkludering på arbejdsmarkedet 
Med hensyn til borgerne (tidligere brugere) sker der en indsats i forhold til inkluderingen på arbejdsmarkedet. I VASAC er der personer ansat til at lave afklaring og jobåbninger på virksomhederne. Ud af afklaringsforløbebe og jobåbningerne er der skabt en del praktikker og eksterne jobs.

Personalet - dvs. alle medarbejdere - har den daglige kontakt med arbejdsstederne og har den "coachende" rolle i forhold til borgerne.

I samarbejde med kommunen er der indgået aftale om at etablere flere jobs på særlige vilkår, hvor centret har en "netværksaftale" med borgeren, som betyder, at vi i en periode er tæt på borgeren og hjælper dels virksomheden og dels borgeren med at sikre den bedste inkludering.

Som eksempel er der, eller har været, indgået aftaler med følgende virksomheder om løsning af opgaver uden for institutionelle rammer.

 • Sommerland Sjælland
 • Madkunsten - hjælp til rengøring og forfaldende arbejde
 • E.J. Nielsen - deltagelse i produktionprocessen, herunder tyndpladebearbejdning
 • Pakhuset i Nykøbing Sj. - vedligeholdelse af udenomsarealer
 • OK-tankene i Nykøbing og Asnæs - vedligeholdelse og rengøring af tankanlæg
 • Vig Kirkegård - vedligeholdelse af kirkegårdsarealer
 • Expert Asnæs - hjælp i radio- og tv-forretning
 • Boligforeningen Præstevangen - vedligeholdelse af træværk
 • Café Nord i Nordgårdshallen - hjælpefunktion ved madlavning og betjening
 • Nordgårdshallen - pedelfunktion
 • Tinghuset - udvendig vedligeholdelse
 • Marcus - ekspedition m.m. i tøjbutik
 • Røde Kors-genbrugsbutikken i Nykøbing - hjælp med sammenlægning af tøj m.m.
 • Den blå Ged, restaurant i Ordrup - køkkenarbejde
 • Odsherred Kommune
 • Burgerhjørnet - havearbejde
 • Privat havearbejde
 • Hestelykken - pasning af heste
 • Bog & Ide - forefaldende butiksarbejde
 • Plejecenteret Præstevænget - vedligeholdelse af haveanlæg
 • Lokalcenteret Møllebakken - pedelarbejde