En del af Odsherred Kommune
Job og afklaring

Vasacs borgere tilbydes virksomhedspraktik, der oprettes efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Virksomhedspraktikken skal udvikle eller afdække borgerens faglige og sociale kompetencer og afklare beskæftigelsesmål.

Praktikken skal også medvirke til opkvalificering rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, eller opkvalificering til at påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse. Oftest vil virksomhedspraktikken have et forløb på op til 12 uger med et timetal, som er tilpasset den enkelte borger. Længere forløb forekommer også, hvis det vurderes, at der er et konkret behov for det.

Virksomhedspraktikken foregår på et eller flere af Vasacs værkstedsområder. Borgeren er sammen med de øvrige, som arbejder på værkstederne, og indgår i det daglige arbejde i lighed med, hvad der foregår på en almindelig arbejdsplads.

Det er ofte set, at der sker en positiv udvikling, når borgerne bliver en aktiv del af beskæftigelsen og indgår i et arbejdsfællesskab. Det giver borgerne en ny indsigt i deres muligheder og ønsker. Det sociale fællesskab og arbejdsidentiteten er en vigtig del af praktikken. Det at være en del af noget og have en funktion har i sig selv en rehabiliterende effekt.

Hovedformålet med jobafklaring og virksomhedspraktik er dog ikke en rehabiliterende indsats. Det er en vurdering af borgerne i en periode, med henblik på at kunne dokumentere deres erhvervsevne. Evalueringsrapporten er en vigtig del i sagen, når borgerens fremtidige muligheder skal vurderes. Der er fokus på funktionsniveauet i forskellige arbejdssituationer. Sammen med borgerens egne erfaringer er det grundlaget for det afsluttende møde med borgeren, borgerens sagsbehandler, evt. borgerens mentor og Vasac.

Det er afgørende for et vellykket praktikforløb, at der er en god relation mellem borgerne og Vasac. Derfor er der en meget tæt, daglig kontakt til borgerne, med løbende opfølgning, som betyder, at eventuelle problemer/udfordringer kan tages i opløbet. For at kunne arbejde med de forskellige udfordringer, som borgerne kan have, er det vigtigt, at Vasac løbende holder sig fagligt opdateret på mange forskellige og komplekse områder.

Læs mere om job og afklaring i Vasac Odsherred Beretning 2017-2018