En del af Odsherred Kommune
Organisationsdiagram

Centeret er organiseret som en del af Social og Psykiatri, som er et af Odsherred kommunes fagcentre. Centerlederen for VASAC referer direkte til centerchefen i Social og Psykiatri.

Se mere her hvis du vil...

VASACs organisationsdiagram skal ikke ses som noget stationært, da organisationen kan og skal bevæge sig i forhold til indre og ydre påvirkninger. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der laves nye sammenhænge, andre strukturer og delegeres ansvar og kompetence.

Centerlederens og centrets tilknytning til egen forvaltning, andre forvaltninger fremgår af Odsherred Kommunes organisationsdiagram. 

På det politiske niveau hører VASAC under Social- og Sundhedsudvalget.

Medarbejderindflydelse 

Med hensyn til organiseringen af centret er indsatsen prioriteret på den måde, at alle medarbejdere skal sikres en mulighed for en repræsentant i MED-udvalget og arbejdsmiljøgruppen.