En del af Odsherred Kommune
Værdier og mål som pejlemærker

 

VASAC bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Det betyder i praksis, at VASAC arbejder efter de tidligere amtsrådsbeslutninger vedrørende værdier og aktive mål, indtil der træffes anden beslutning af den nuværende driftsherre: Odsherred Kommune.

Læs mere om tilgangen til ledelse i VASAC Odsherred.

Grundlaget for disse "pejlemærker" har vist sig at være den udvikling, der sker i landet på de fleste institutioner af samme type, og udmeldinger fra Social- og Integrationsministeriet peger i samme retning.